Prejsť na obsah
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva

Návody k laboratórnym cvičeniam z predmetov Chemické inžinierstvo a Separačné procesy

Práca č. 1
Práca č. 2
Práca č. 3
Práca č. 4
Práca č. 5
Práca č. 6
Práca č. 7
Práca č. 8
Práca č. 9
Práca č. 11
Práca č. 12
Práca č. 14
Práca č. 15
Práca č. 16

Základná osnova protokolu z laboratórneho cvičenia
ProtokoCHI.docx