Prejsť na obsah
Slovenská chemická knižnica

Blok A, 2. poschodie (nová budova)
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Domovská stránka knižnice: http://www.schk.sk/

Od marca 2014 sú pre všetkých zamestnancov STU dostupné nové elektronické časopisy a knihy z produkcie vydavateľstva Emerald. Konkrétne sa jedná o kolekcie

  • Emerald HealthCare Management,
  • Emerald Engineering
  • Emerald Public Policy and Environmental Management
  • Emerald Management eJournals

Všetky uvedené kolekcie sú dostupné na stránke vydavateľstva Emerald http://www.emeraldinsight.com

Slovenská chemická knižnica od 1. októbra 2012 sprístupnila pre svojich registrovaných čitateľov službu eStudy - Digitálnu knižnicu študijnej literatúry, ktorá obsahuje digitálne verzie základnej študijnej literatúry.

Služba je dostupná na adrese ebooks.schk.sk

Služba je dostupná na všetkých počítačoch pripojených do siete FCHPT. pre prístup mimo budovy fakulty je potrebné pripojenie do siete STU. Návod na pripojenie do internej siete STU je možné nájsť na adrese http://www.stuba.sk/navody/vpn/.

Tituly v digitálnej knižnici priebežne dopĺňame.