Prejsť na obsah
Verejnosť

Call number: 46230/13519/2019  "Supply of laboratory equipment within the SAMRS / 2019 / AFG / 01/01 project and securing the delivery of goods at the destination"

Výzva číslo: SCHK/4837/2019  „Práce so zabezpečením chodu ITK“
Platnosť výzvy: 6.8.2019 do 10.00 hod.

Výzva: "Chromatografický materiál a sorbenty", príloha
Platnosť výzvy: 30.7.2019 do 10.00 hod.

Výzva číslo: MTZ-VO-/SCHL4764-8810/2019  „Pásková knižnica LT07“
Platnosť výzvy: 15.7.2019 do 10.00 hod.

Výzva číslo: MTZ-VO-/4784/2019  „Náborová kampaň FCHPT STU“
Platnosť výzvy: 16.7.2019 do 13.00 hod.

Výzva číslo: MTZ-VO-/4761/2019 „Výmena potrubia a armatúr na ohrievačoch TÚV, na rozvodoch SV, TÚV a cirkulácie TÚV“
Platnosť výzvy: 12.7.2019 do 13.00 hod.

Výzva číslo MTZ-VO-/3854 - 5044/2019: "Likvidácia laboratórnych chemikálií vrátane kyseliny pikrovej a chemického skla."
Platnosť výzvy: do 20.5.2019 do 14.30 hod.

Call number 46230/3208/2019:  Supply of laboratory equipment within the SAMRS / 2018 / AFG / 01/01 project and securing the delivery of goods and their installation at the destination

Výzva číslo 2017/46230/6043 : Laboratórne zariadenia, pomôcky a chemikálie v rámci rozvojovej pomoci SR pre Afganistan

Výzva číslo 12884/2017: Elektroinštalačný materiál

Výzva číslo 3386/2017: Voda, kúrenie, plyn–materiál potrebný na prevádzku budov FCHPT STU v Bratislave