Prejsť na obsah
Verejnosť

Výzva číslo: MTZ-VO-/44422/2022  „Anorganické a organické chemikálie“
Platnosť výzvy do : 10.6.2022 do 10.00 hod.

Výzva číslo: MTZ-VO-/4393/2022  „Laboratórne pipety a špičky"
Platnosť výzvy do : 5.5.2022 do 10.00 hod.

Výzva číslo: MTZ-VO-/4533/2022  „Striekačkové filtre"
Platnosť výzvy do : 2.5.2022 do 10.00 hod.Výzva číslo: MTZ-VO-/163/2022  "Maliarske a natieračské práce"
Platnosť výzvy do : 22.2.2022

Výzva číslo: MTZ-VO-/5718/2021  „Náborová kampaň FCHPT STU Bratislava na Slovensku a Ukrajine 2022"
Platnosť výzvy do : 07.12.2021 24.00 hod

Výzva číslo: MTZ-VO-/5056/2021  „Servis a opravy klimatizačných zariadení"
Platnosť výzvy do : 25.08.2021

Výzva číslo: MTZ-VO-/4770/2021  Komplexná výmena ležatých rozvodov SV, TV s cirkuláciou na 1. PP na FCHPT STU v novej budove"
Platnosť výzvy do : 25.06.2021- o 11.00 hod. – odovzdanie CP osobne

Výzva číslo: MTZ-VO-/4759/2021  Autosampler AS1020E"
Platnosť výzvy do : 13.06.2021

Výzva číslo: MTZ-VO-/4436/2021 "Chromatografické kolóny a príslušenstvo ku chromatografom"
Platnosť výzvy do : 04.06.2021 o 16.00 hod.

Výzva číslo: MTZ-VO-/4364/2021  Zabezpečenie prevádzkovania a obsluhy tepelno-technických zariadení v objektoch na FCHPT STU"
Platnosť výzvy do : 11.06.2021

Výzva číslo: MTZ-VO-/3823/2021  „Sťahovacie služby"
Platnosť výzvy: do 21.4.2021

Výzva na predkladanie ponúk Elektrická požiarna signalizácia,  práce na zabezpečení a montáže Elektrickej požiarnej signalizácie pre Fakultu chemickej a potravinárskej technológie, Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Upozornenie na zmenu PHZ
Projektová dokumentácia
Výkaz výmer
Platnosť výzvy do: 05.02.2021 do 11.00 hod.

Call for bids 46230/0007/2021 „ Supply of laboratory equipment within the SAMRS / 2019 / AFG / 01/01 project and securing the delivery of goods and service at the final destination“
Platnosť výzvy do: 15.01.2021 do 16.00 hod. 

Výzva číslo: MTZ-VO-/5402/2020 „Príprava teplej vody na FCHPT STU Bratislava“
Oznam o predĺžení lehoty na predkladane ponúk, úprave spôsobu predkladania ponúk a formy zasadnutia komisie

Platnosť výzvy do: 14.01.2020 do 10.00 hod.

Výzva na predloženie cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie tovaru "Laboratórne zariadenia" + špecifikácia + záznam z prieskumu trhu
Platnosť výzvy do: 11.12.2020 do 12.00 hod.

Výzva číslo: MTZ-VO-/5193/2020  „Reoviskozimeter s príslušenstvom a meracím softvérom“
Platnosť výzvy do: 3.12.2020

Výzva číslo: MTZ – VO - /5067/2020„ Stavebné úpravy miestnosti pre inštaláciu elektrónového mikroskopu“
Platnosť výzvy do: 2.10.2020

Výzva číslo: MTZ – VO-/4744/2020 „Dodávka a montáž klimatizačných zariadení"
Platnosť výzvy do: 18.09.2020

Výzva číslo: MTZ-VO-/4909/2020 - "Revízia elektrického zariadenia v budovách FCHPT"
Platnosť výzvy do: 18.08.2020 do 18.00 hod.

Call for bids: 46230/5922/2020 "Supply of laboratory equipment within the SAMRS / 2018 / AFG / 01/01 project and securing the delivery of goods at the destination"
Platnosť výzvy do: 9.7.2020 do 14.00 hod.

Výzva číslo: MTZ-VO-/4679/2020 "Revízia, údržba a servis vzduchotechniky na FCHPT STU"
Platnosť výzvy do: 8.7.2020 do 18.00 hod.

Výzva číslo: MTZ-VO-/3490/2020 "Elektropotreby a príslušenstvo"
Platnosť výzvy do: 1.6.2020 do 18.00 hod.

Výzva číslo: MTZ-VO-/5503/2019 -15955/2019  „Náborová kampaň FCHPT STU Bratislava na Slovensku a Ukrajine“
Platnosť výzvy do: 12.12.2019 o 11.00 hod.

Výzva číslo: MTZ-VO-/5381/2019 -15309/2019  "Likvidácia laboratórnych chemikálií, trosky a chemického skla“ – 2. etapa
Platnosť výzvy do: 25.11.2019

Výzva číslo: MTZ-VO-/5386/2019 -15182/2019  „Digitálna náborová kampaň 2019 - 2020“
Platnosť výzvy do: ZRUŠENÁ

Výzva číslo: MTZ-VO-/5388 - 15216/2019  „Laboratórne stoly, skrinky a digestor vrátane inštalácie“
Platnosť výzvy do : 26.11.2019 do 14.00 hod.

Výzva s reg. číslom MTZ – VO-/5337/2019: „Dodanie a inštalácia klimatizačných zariadení“
Platnosť výzvy do: 18.11.2019

Call number: 46230/13519/2019  "Supply of laboratory equipment within the SAMRS / 2019 / AFG / 01/01 project and securing the delivery of goods at the destination"

Výzva číslo: SCHK/4837/2019  „Práce so zabezpečením chodu ITK“
Platnosť výzvy: 6.8.2019 do 10.00 hod.

Výzva: "Chromatografický materiál a sorbenty", príloha
Platnosť výzvy: 30.7.2019 do 10.00 hod.

Výzva číslo: MTZ-VO-/SCHL4764-8810/2019  „Pásková knižnica LT07“
Platnosť výzvy: 15.7.2019 do 10.00 hod.

Výzva číslo: MTZ-VO-/4784/2019  „Náborová kampaň FCHPT STU“
Platnosť výzvy: 16.7.2019 do 13.00 hod.

Výzva číslo: MTZ-VO-/4761/2019 „Výmena potrubia a armatúr na ohrievačoch TÚV, na rozvodoch SV, TÚV a cirkulácie TÚV“
Platnosť výzvy: 12.7.2019 do 13.00 hod.

Výzva číslo MTZ-VO-/3854 - 5044/2019: "Likvidácia laboratórnych chemikálií vrátane kyseliny pikrovej a chemického skla."
Platnosť výzvy: do 20.5.2019 do 14.30 hod.

Call number 46230/3208/2019:  Supply of laboratory equipment within the SAMRS / 2018 / AFG / 01/01 project and securing the delivery of goods and their installation at the destination

Výzva číslo 2017/46230/6043 : Laboratórne zariadenia, pomôcky a chemikálie v rámci rozvojovej pomoci SR pre Afganistan

Výzva číslo 12884/2017: Elektroinštalačný materiál

Výzva číslo 3386/2017: Voda, kúrenie, plyn–materiál potrebný na prevádzku budov FCHPT STU v Bratislave