Prejsť na obsah
Uchádzači

Vysoká kvalita vzdelávania na našej fakulte sa významne podieľa na tom, že naši absolventi nájdu svoje uplatnenie nielen v chemickom a potravinárskom priemysle, v energetike, ale i vo vodárenstve, rôznych ekologických prevádzkach alebo certifikovaných laboratóriách. Dobré kontakty a spolupráca našej školy s priemyslom zaručujú, že naši študenti môžu realizovať svoju prax u svojich potenciálnych zamestnávateľov. Mnohí naši končiaci študenti v inžinierskom stupni štúdia, ktorí pochádzajú z regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti, tak vedia veľakrát získať zamestnanie vo svojom domácom prostredí.

Po skončení našich inžinierskych programov má náš absolvent širokú možnosť uplatnenia - MOŽNOSTI ŤA NAOZAJ PREKVAPIA!

Informácie o inžinierskych programoch nájdeš aj na našich PODCASTOCH

Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve

Biochémia a biomedicínske technológie

Biotechnológia

Chemické inžinierstvo

Chemické technológie

Ochrana materiálov a objektov dedičstva

Potraviny, hygiena, kozmetika

Prírodné a syntetické polyméry

Technická chémia

Technológie ochrany životného prostredia