Prejsť na obsah
Uchádzači

PEDAGOGICKÝ ÚTVAR

Radlinského 9
Blok A, 1. poschodie

Personálne obsadenie

Meno Kancelária Telefón E-mail Pôsobnosť
Mgr. Mária Okoličányová B 138 0949 007 354 maria.okolicanyova@stuba.sk Typ štúdia doktorandský, vedúca študijného oddelenia, ubytovanie študentov, štipendiá zahraničných študentov
Mgr. Eva Danášová A 123 0918 674 242 eva.danasova@stuba.sk B-POVYKO, B-POVYKO4, I-TCHEM, I-POHYKO, I-VHKP
Veronika Hrušková A 122 0918 674 243 veronika.hruskova@stuba.sk B-CHEMAT, B-CHEMAT4, I-PSP
Mgr. Katarína Šipeky A 120 0918 674 245 katarina.sipeky@stuba.sk B-AIMCHP, B-AIMCHP4, B-CHI, B-CHI4, I-AICHP, I-CHEI, I-OMOD, I-RTP, I-CHTI, I-TOZP
Ing. Mária Zítková A 121 0918 674 635 maria.zitkova@stuba.sk B-BIOT, B-BIOT4,  B-BBFFCH, B-BBFFCH4, I-BBT, I-BIOTE
Monika Chorváthová A 124 0918 674 337 monika.chorvathova@stuba.sk Prijímacie konanie - bakalársky a inžinierrsky stupeň, mobility - zahraniční študenti