Prejsť na obsah
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva

Študijný program: I-CHEI CHEMICKÉ INŽINIERSTVO

Študijný odbor: 5.2.17 chemické inžinierstvo
Forma štúdia: denná

Číslo predmetuNázov predmetuHod./týž.Ukon- čeniePočet kreditovGarant
1.rok
1. semester povinné predmety
N423P0_4I Prestup hybnosti 2-1-2 s 6 Stopka
N423P1_4I Prestup tepla pre pokročilých 2-0-2 s 5 Stopka
N423B1_4I Bezpečnostné inžinierstvo 2-3-0 s 6 Jelemenský
N429E0_4I Environmentálne inžinierstvo I 2-0-2 s 5 Derco
povinne voliteľné predmety, študent si vyberá 1 predmet
N422D0_4I Dynamika a riadenie procesov 2-0-1 s 3 Bakošová
N423T0_4I Termodynamika viaczložkových a viacfázových systémov 2-2-0 s 4 Graczová
výberové predmety
N417R0_4I Ropa a uhľovodíkové technológie 2-0-0 s 2 Hájeková
N427N0_4I Numerické metódy v Matlabe 0-0-2 s 2 Šabo
N417O0_4I Operačný manažment v chemickom priemysle 2-0-0 s 2 Hudec
N431A1_4I Aplikovaná biokatalýza 2-0-0 s 2 Rosenberg
N422I1_4I Informačné technológie I 0-0-2 kz 2 Fikar
N422P3_4I Priemyselné riadiace systémy 0-0-2 kz 2 Fikar
423S0_4B Separačné procesy I 2-4-0 s 7 Polakovič
N423Z4_4B Reaktorové inžinierstvo 2-0-3 s 6 Markoš
N434T0_4I Telesná výchova 0-2-0 z 1 Bobrík
2. semester povinné predmety
N423S2_4I Separácie viaczložkových zmesí 2-0-3 s 6 Haydary
N423P2_4I Prestup látky 2-0-2 s 5 Markoš
N423B2_4I Bioseparácie 2-0-2 s 5 Polakovič
N423L3_4I Laboratórium z chemického a biochemického inžinierstva 0-0-5 kz 5 Báleš
N400O0_4I Odborná prax 120/sem. z 3 Polakovič
N424F0_4I Finančný trh a podnikové financie 1-1-0 s 2 Zatrochová
povinne voliteľné predmety, študent si vyberá 2 predmety
N423P3_4I Požiarne inžinierstvo a teória výbuchov 1-0-1 s 2 Jelemenský
N429E1_4I Environmentálne inžinierstvo II 2-0-0 s 2 Derco
N423M0_4I Manažment výrobných procesov 2-0-0 s 2 Mierka
N423R1_4I Reológia a reometria 1-0-1 s 2 Stopka
výberové predmety
N423M1_4I Metódy optimalizácie spotreby energie 2-0-0 s 2 Mierka
N429O0_4I Odpadové inžinierstvo 2-0-0 s 2 Hutňan
N431G0_4I Geneticky modifikované organizmy 2-0-0 s 2 Čertík
42331_4B Energetické inžinierstvo 3-2-0 s 6 Haydary
423S1_4B Separačné procesy II 2-0-2 s 5 Steltenpohl
423Z0_4B Zariadenia pre chemickú a potravinársku
technológiu
2-1-0 s 3 Mierka
N434T1_4I Telesná výchova 0-2-0 z 1 Bobrík
2.rok
3. semester povinné predmety
N423V0_4I Viacfázové reaktory 2-1-2 s 6 Markoš
N423R2_4I Riešenie procesových problémov v praxi 0-0-3 kz 4 Mierka
N423T1_4I Technologický projekt 0-0-9 kz 10 Dudáš
povinne voliteľné predmety, študent si vyberá 2 predmety
N423B3_4I Bioreaktorové inžinierstvo 2-0-2 s 5 Báleš
N423P4_4I Počítačové navrhovanie výrob 0-0-4 kz 5 Haydary
N423P5_4I Priemyselný projekt 0-0-4 kz 5 Dudáš
výberové predmety
N417R0_4I Ropa a uhľovodíkové technológie 2-0-0 s 2 Hájeková
N427N0_4I Numerické metódy v Matlabe 0-0-2 s 2 Šabo
N417O0_4I Operačný manažment v chemickom priemysle 2-0-0 s 2 Hudec
N431A1_4I Aplikovaná biokatalýza 2-0-0 s 2 Rosenberg
N422I1_4I Informačné technológie I 0-0-2 kz 2 Fikar
N422P3_4I Priemyselné riadiace systémy 0-0-2 kz 2 Fikar
4. semester povinné predmety
N400D0_4I Diplomová práca* 0-0-20 šs 24 Polakovič
N423D0_4I Duševné vlastníctvo 1-1-0 s 2 Polakovič
N423V1_4I Vedecká a technická komunikácia 1-1-0 s 2 Polakovič