Prejsť na obsah
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva

Študijný program: B-CHI Chemické inžinierstvo

Študijný odbor: 5.2.17 chemické inžinierstvo
Forma štúdia: denná

Číslo predmetu Názov predmetu Hod./týž. Ukon- čenie Počet kreditov Garant
1. rok
1. semester povinné predmety
N4190_4B Anorganická chémia 3-3-0 s 7 Koman
N424M3_4B Matematika I 4-4-0 s 9 Jasem
N423M2_4B Materiálové bilancie 0-3-0 kz 3 Steltenpohl
N423A0_4B Algoritmy a nástroje chemickoinžinierskych výpočtov I 0-0-2 kz 3 Stopka
43403_4B Telesná výchova 0-2-0 z 1 Bobrík
43301_4B Technická angličtina I 0-2-0 z 2 Horáková
výberové predmety
N427S0_4B Seminár z matematiky 0-2-0 kz 2 Baláž
N419S0_4B Seminár z chémie 0-2-0 kz 2 Mašlejová
N428V0_4B Veda a technika 2-0-0 s 2 Lukeš
2. semester povinné predmety
N428F2_4B Fyzika I 2-2-0 s 5 Lukeš
41911_4B Laboratórne cvičenie z anorganickej chémie 0-0-2 kz 2 Papánková
423E0_4B Energetické bilancie 0-3-0 kz 3 Graczová
N423A1_4B Algoritmy a nástroje chemickoinžinierskych výpočtov II 1-0-2 s 3 Stopka
423T0_4B Tok tekutín 2-3-0 s 6 Jelemenský
42316_4B Laboratórne cvičenie z toku tekutín 0-0-1 kz 1 Timár
N428L1_4B Laboratórne cvičenie z fyziky 0-0-2 kz 2 Annus
N424M2_4B Matematika II 2-3-0 s 6 Baláž
43313_4B Technická angličtina II 0-2-0 s 2 Horáková
43404_4B Telesná výchova 0-2-0 z 1 Bobrík
. výberové predmety
N428S1_4B Seminár z fyziky 0-2-0 kz 2 Lukeš
N424I0_4B Informatika 0-0-2 kz 2 Nehéz
N422T0_4B Tabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov 0-0-2 kz 2 Čirka
N422I0_4B Internetové a informačné systémy 0-0-2 kz 2 Čirka
2. rok
3. semester povinné predmety
N428F3_4B Fyzika II 2-2-0 s 4 Fedorko
N400F0_4B Fyzikálna chémia I 2-2-0 s 4 Biskupič
N421L10_4B Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie I 0-0-2 kz 2 Klein
423S0_4B Separačné procesy I 2-4-0 s 7 Polakovič
N423A2_4B Algoritmy a nástroje chemickoinžinierskych výpočtov III 1-0-3 s 4 Stopka
N423P0_4B Prestup tepla 2-3-0 s 6 Stopka
N423L4_4B Laboratórne cvičenie z prestupu tepla 0-0-1 kz 1 Timár
výberové predmety
43405_4B Telesná výchova 0-2-0 z 1 Bobrík
N424Z7_4B Základy finančnej gramotnosti 1-1-0 s 2 Zatrochová
N424Z4_4B Základy podnikania 1-1-0 s 2 Bondareva.
N424K0_4B Komunikačné zručnosti 1-1-0 s 2 Zatrochová
N428V0_4B Veda a technika 2-0-0 s 2 Lukeš
4. semester povinné predmety
N421F4_4B Fyzikálna chémia II 2-2-0 s 4 Gatial
421L3_4B Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie II 0-0-2 kz 2 Klein
N423U0_4B Úvod do bioprocesov 2-0-2 s 4 Polakovič
N423E1_4B Energetické inžinierstvo 3-2-0 s 6 Haydary
N423S2_4B Separačné procesy II 2-2-0 s 4 Steltenpohl
N423L5_4B Laboratórne cvičenie zo separačných procesov I a II 0-0-2 kz 6 Timár
N423A3_4B Algoritmy a nástroje chemickoinžinierskych výpočtov IV 1-0-2 s 1 Stopka
povinne voliteľné predmety - 1 predmet
412Z0_4B Základy chemickej technológie 2-0-0 s 2 Danielik
N424Z5_4B Základy ekonomiky a manažmentu podniku 1-1-0 s 2 Zatrochová
výberové predmety
43406_4B Telesná výchova 0-2-0 z 1 Bobrík
N422T0_4B Tabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov 0-0-2 kz 2 Čirka
N422I0_4B Internetové a informačné systémy 0-0-2 kz 2 Čirka
N424Z2_4B Základy podnikových financií 1-1-0 s 2 Bondareva
N424P2_4B Podnikateľské rozhodovanie 1-1-0 s 2 Bondareva
Číslo predmetu Názov predmetu Hod./týž. Ukon- čenie Počet kreditov Garant
3. rok
5. semester povinné predmety
N418I0_4B Inštrumentálne metódy analýzy 2-2-0 s 4 Benická
N418L10_4B Laboratórne cvičenia z inštrumentálnych metód analýzy 0-0-3 kz 3 Manová
N414O5_4B Organická chémia I 2-2-0 s 4 Marchalín
N423Z4_4B Základy reaktorového inžinierstva 2-0-3 s 6 Markoš
N423N0_4B Nákladové inžinierstvo 1-3-0 s 4 Haydary
N423Z5_4B Základy biochemického inžinierstva 2-0-2 s 4 Báleš
N423Z6_4B Základy bezpečnostného inžinierstva 2-1-0 s 3 Jelemenský
výberové predmety
43407_4B Telesná výchova 0-2-0 z 1 Bobrík
N424Z7_4B Základy finančnej gramotnosti 1-1-0 s 2 Zatrochová
N424Z6_4B Základy daňového systému 1-1-0 s 2 Bondareva
N424K0_4B Komunikačné zručnosti 1-1-0 s 2 Zatrochová
6. semester povinné predmety
42202_4B Laboratórne cvičenie z riadenia procesov 0-0-2 kz 2 Bakošová
N422R1_4B Riadenie procesov 2-0-0 s 2 Bakošová
N426U0_4B Úvod do biochémie 2-0-0 s 2 Varečka
N414O6_4B Organická chémia II 2-2-0 s 4 Szolcsányi
423Z0_4B Zariadenia pre chemickú a potravinársku technológiu 2-1-0 s 3 Mierka
N429E3_4B Environmentálne inžinierstvo - prierezový predmet 2-0-0 s 2 Derco
N400B0_4B Bakalárska práca* 0-0-10 šs 15 Jelemenský
výberové predmety pre celý študijný plán
N434T0_4B TV - výchova k olympizmu 2-0-0 z 1 Bobrík

Študijný program: I-CHEI CHEMICKÉ INŽINIERSTVO

Študijný odbor: 5.2.17 chemické inžinierstvo
Forma štúdia: denná

Číslo predmetuNázov predmetuHod./týž.Ukon- čeniePočet kreditovGarant
1.rok
1. semester povinné predmety
N423P0_4I Prestup hybnosti 2-1-2 s 6 Stopka
N423P1_4I Prestup tepla pre pokročilých 2-0-2 s 5 Stopka
N423B1_4I Bezpečnostné inžinierstvo 2-3-0 s 6 Jelemenský
N429E0_4I Environmentálne inžinierstvo I 2-0-2 s 5 Derco
povinne voliteľné predmety, študent si vyberá 1 predmet
N422D0_4I Dynamika a riadenie procesov 2-0-1 s 3 Bakošová
N423T0_4I Termodynamika viaczložkových a viacfázových systémov 2-2-0 s 4 Graczová
výberové predmety
N417R0_4I Ropa a uhľovodíkové technológie 2-0-0 s 2 Hájeková
N427N0_4I Numerické metódy v Matlabe 0-0-2 s 2 Šabo
N417O0_4I Operačný manažment v chemickom priemysle 2-0-0 s 2 Hudec
N431A1_4I Aplikovaná biokatalýza 2-0-0 s 2 Rosenberg
N422I1_4I Informačné technológie I 0-0-2 kz 2 Fikar
N422P3_4I Priemyselné riadiace systémy 0-0-2 kz 2 Fikar
423S0_4B Separačné procesy I 2-4-0 s 7 Polakovič
N423Z4_4B Reaktorové inžinierstvo 2-0-3 s 6 Markoš
N434T0_4I Telesná výchova 0-2-0 z 1 Bobrík
2. semester povinné predmety
N423S2_4I Separácie viaczložkových zmesí 2-0-3 s 6 Haydary
N423P2_4I Prestup látky 2-0-2 s 5 Markoš
N423B2_4I Bioseparácie 2-0-2 s 5 Polakovič
N423L3_4I Laboratórium z chemického a biochemického inžinierstva 0-0-5 kz 5 Báleš
N400O0_4I Odborná prax 120/sem. z 3 Polakovič
N424F0_4I Finančný trh a podnikové financie 1-1-0 s 2 Zatrochová
povinne voliteľné predmety, študent si vyberá 2 predmety
N423P3_4I Požiarne inžinierstvo a teória výbuchov 1-0-1 s 2 Jelemenský
N429E1_4I Environmentálne inžinierstvo II 2-0-0 s 2 Derco
N423M0_4I Manažment výrobných procesov 2-0-0 s 2 Mierka
N423R1_4I Reológia a reometria 1-0-1 s 2 Stopka
výberové predmety
N423M1_4I Metódy optimalizácie spotreby energie 2-0-0 s 2 Mierka
N429O0_4I Odpadové inžinierstvo 2-0-0 s 2 Hutňan
N431G0_4I Geneticky modifikované organizmy 2-0-0 s 2 Čertík
42331_4B Energetické inžinierstvo 3-2-0 s 6 Haydary
423S1_4B Separačné procesy II 2-0-2 s 5 Steltenpohl
423Z0_4B Zariadenia pre chemickú a potravinársku
technológiu
2-1-0 s 3 Mierka
N434T1_4I Telesná výchova 0-2-0 z 1 Bobrík
2.rok
3. semester povinné predmety
N423V0_4I Viacfázové reaktory 2-1-2 s 6 Markoš
N423R2_4I Riešenie procesových problémov v praxi 0-0-3 kz 4 Mierka
N423T1_4I Technologický projekt 0-0-9 kz 10 Dudáš
povinne voliteľné predmety, študent si vyberá 2 predmety
N423B3_4I Bioreaktorové inžinierstvo 2-0-2 s 5 Báleš
N423P4_4I Počítačové navrhovanie výrob 0-0-4 kz 5 Haydary
N423P5_4I Priemyselný projekt 0-0-4 kz 5 Dudáš
výberové predmety
N417R0_4I Ropa a uhľovodíkové technológie 2-0-0 s 2 Hájeková
N427N0_4I Numerické metódy v Matlabe 0-0-2 s 2 Šabo
N417O0_4I Operačný manažment v chemickom priemysle 2-0-0 s 2 Hudec
N431A1_4I Aplikovaná biokatalýza 2-0-0 s 2 Rosenberg
N422I1_4I Informačné technológie I 0-0-2 kz 2 Fikar
N422P3_4I Priemyselné riadiace systémy 0-0-2 kz 2 Fikar
4. semester povinné predmety
N400D0_4I Diplomová práca* 0-0-20 šs 24 Polakovič
N423D0_4I Duševné vlastníctvo 1-1-0 s 2 Polakovič
N423V1_4I Vedecká a technická komunikácia 1-1-0 s 2 Polakovič