Prejsť na obsah
Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
riaditeľ ústavu
tel: (02) 59 325 160
mobil:
e-mail: viktor.milata@stuba.sk
   
prof. Ing. Alexander Kaszonyi, PhD.
zástupca riaditeľa ústavu
tel: (02) 59 325 389
mobil: 0918 674 325
e-mail: alexander.kaszonyi@stuba.sk
   
RNDr. Anna Koreňová, CSc.
tajomníčka ústavu
e-mail: anna.korenova@stuba.sk