Prejsť na obsah
Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
riaditeľ ústavu
tel: (02) 59 325 168
mobil:
e-mail: viktor.milata@stuba.sk
   
doc. Ing. Milan Králik, PhD.
zástupca riaditeľa ústavu
tel: (02) 59 325 389
mobil: +421 911 194 328
e-mail: milan.kralik@stuba.sk
   
doc. Ing. Peter Šafař, CSc.
tajomník ústavu

e-mail: peter.safar@stuba.sk

 

"Chcem byť chemik" - organická chémia na FCHPT a dopyt po jej absolventoch (video vzniklo v spolupráci s firmou Biosynth-Carbosynth Slovensko)


Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie 2019 (zľava bez titulov a mien):

Hudec, Daučík, Kaszonyi, Tomesová, Záborský, Fišera, Krajčírová, Štadániová , Fischer, dekan Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc., Halinkovičová, Milata, Hájeková, Zeman, Čarný, Štibláriková, Dikošová, Végh, Lopatka, Hronec, Ďurina, Horváth, Soták, Pavílek, Fulajtárová, Šofranko, Gašparovičová, Bortňák, Csánó

v prvom rade: Babjak, Pavlíček, Žúžiová, Berkeš, Hadvinová, Vasilkovová, Olléová, Nováková, Štolcová

neprítomní: Caletková, Gracza, Jakubec, Hornáček, Koóš, Koreňová, Králik, Lásiková, Lépesová, Marchalín, Markovič, Szolcsányi, Šafář, Tvarožková, Zálupský