Prejsť na obsah
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Oddelenie chemického a biologického inžinierstva má bohatú spoluprácu vo vzdelávaní a takisto vo výskume.
Množstvo spoločností poskytlo najlepším študentom možnosť zúčastniť sa letnej praxe, absolvovať štipendijné pobyty, a takisto pomohlo so skvalitnením výučby chemického inžinierstva. Najvýznamnejším podporovateľom je Slovnaft, ale naša vďaka patrí takisto spoločnostiam SCP Mondi, Duslo, Fermas, Fibrochem, Heineken, Euromilk, Leaf a Noving. Okrem spolupráce s ostatnými oddeleniami fakulty najvýznamnejšími partnermi vo výskume boli priemyselné spoločnosti. Patrí medzi ne Elektrotechnická spoločnosť R&D v oblasti pyrolýzy biomasy, Sartorium Stedim Biotech v membránovej chromatografii bielkovín, Fermas v purifikácii aminokyselín, Axxence Slovakia vo výrobe špeciálnych chemikálií a Grucon v úsporách energie.