Prejsť na obsah
Absolventi

Doklady a potvrdenia o absolvovanom štúdiu

Študijné oddelenie FCHPT STU v Bratislave vyhotovuje nasledujúce dokumenty:


Žiadosť je potrebné vyplniť, podpísať a naskenované poslať ako prílohu emailom alebo poštou spolu s dokladom o úhrade poplatku na adresu:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Pedagogický útvar
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Kontakty na pedagogický útvar


Poplatky za vydávanie študijných a absolventských dokladov sú uvedené v smernici rektora STU platnej pre aktuálny akademický rok.