Prejsť na obsah
Absolventi

 

Doklady o štúdiu

  • Vydávanie dokladov pre absolventov do roku 2000 v slovenskom jazyku - Žiadosť
    Žiadosť o vydanie duplikátu sa podá na študijné oddelenie fakulty spolu s dokladom o zaplatení poplatku 30€.
    Vydaním duplikátu pôvodný doklad stráca platnosť.