Prejsť na obsah
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva

Vedný odbor pripravuje absolventov pre chemický a potravinársky priemysel, ktorí na základe teoretických znalostí a skúseností z vedeckovýskumnej činnosti sú schopní navrhovať progresívne technológie. Absolventi ústavu sú predurčení na samostatnú vedecko-výskumnú činnosť v oblasti chemického inžinierstva, bioinžinierstva a environmentálneho inžinierstva.

Študijný program: D-CHEI CHEMICKÉ INŽINIERSTVO

Študijný odbor: 5.2.17 chemické inžinierstvo
Garant študijného programu: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.

Číslo predmetu Názov predmetu Druh vzd. činn. Rozsah Ukon čenie Kredi ty Garant
1. rok povinné predmety
N400T5_4D Transportné javy I p 5 z 6 Jelemenský
N400T6_4D Transportné javy II p 5 s 6 Jelemenský
N400D1_4D Dizertačný projekt I p 10 kz 12 Markoš
N400V1_4D Vedecká práca I pp 5 kz 6 Markoš
povinne voliteľné predmety, študent si vyberá 4 predmety
N400C10_4D Chemické a biochem.reaktory I p 5 z 6 Markoš
N400P10_4D Procesy separácie viaczložkových zmesí I p 5 z 6 Haydary
N400M10_4D Modelovanie a optimalizácia I p 5 z 6 Polakovič
N400C11_4D Chemické a biochemické reaktory II p 5 s 6 Markoš
N400P11_4D Procesy separ.viaczlož.zmesí II p 5 s 6 Haydary
N400M11_4D Modelovanie a optimalizácia II p 5 s 6 Polakovič
výberové predmety
N433A1_4D Anglický jazyk I c 2 z 3 Vrábelová
N433A2_4D Anglický jazyk II c 2 s 3 Vrábelová
N400B4_4D Biofyzikálna chémia pre pokročilých p 2 s 3 Valko
444B0_4D Biotechnológia p 2 s 3 Šajbidor
427M8_4D Matematická štatistika p 2 s 3 Varga
447M7_4D Moderné optimalizačné metódy p 2 s 3 Varga
N400V17_4D Vybrané kapitoly z biochémie p 2 s 3 Varečka
N400V18_4D Vybrané kapitoly z mikrobiológie p 2 s 3 Hudecová
2. rok povinné predmety
N400D2_4D Dizertačný projekt II pp 10 kz 12 Markoš
N400D3_4D Dizertačný projekt III pp 10 kz 12 Markoš
N400D4_4D Dizertačný projekt IV pp 2 kz 4 Markoš
N400V2_4D Vedecká práca II pp 5 kz 6 Markoš
N400V3_4D Vedecká práca III pp 5 kz 6 Markoš
400D0_4D Dizertačná skúška pp, šs 18/t, 1/s s 20 Markoš
3. rok povinné predmety
N400D5_4D Dizertačný projekt V pp 10 kz 12 Markoš
N400D6_4D Dizertačný projekt VI pp 15 kz 18 Markoš
N400V4_4D Vedecká práca IV pp 10 kz 12 Markoš
N400V5_4D Vedecká práca V pp 5 kz 6 Markoš
N400V6_4D Vedecká práca VI pp 10 kz 12 Markoš
4. rok povinné predmety
N400D7_4D Dizertačný projekt VII pp 10 kz 12 Markoš
N400D8_4D Dizertačný projekt VIII pp 5 kz 6 Markoš
N400V7_4D Vedecká práca VII pp 10 kz 12 Markoš
400O0_4D Obhajoba dizertačnej práce pp, šs 25/t, 2/s s 30 Markoš