Prejsť na obsah
Výskum

Databáza publikačnej činnosti

Zmeny v evidencii publikačnej činnosti a ohlasov


Žiadosť o zaradenie publikácie do evidenčného systému (od 1.2.2022)

Vyhláška č. 397/2020 Z. z. MŠVVaŠ o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti

Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev
Metodické pokyny CREPC 2022

Zjednodušený prístup k publikačnej činnosti zvoleného pracoviska.

Žiadne dáta na zobrazenie