Prejsť na obsah
Fakulta

VÝBOR FOO:

predsedníčka V‐FOO
doc. Ing. Milena Reháková, PhD.,
tel.:59325 221
e‐mail: milena.rehakova@stuba.sk
podpredseda V‐FOO
doc. Ing. Anna Ujhélyiová, PhD.
tel.: 59325 578
e‐mail: anna.uhelyiova@stuba.sk
tajomník V‐FOO
Mgr. Marcela Hadvinová
tel.: 59325 772
e‐mail: marcela.hadvinova@stuba.sk
  hospodár
Ing. Eva Smrčková, PhD.,
tel.: 59325 676
e‐mail: eva.smrckova@stuba.sk
 

ČLENOVIA V–FOO:

doc. Ing. Dušan Berkeš, PhD.
Tel.: 59325 147
e‐mail: dusan.berkes@stuba.sk
Ing. Ladislav Staruch, PhD.
tel.: 59325451
e‐mail: ladislav.staruch@stuba.sk

REVÍZNA KOMISIA:

Predseda
RNDr. Pavol Tarapčík, CSc.,
tel.: 59325311
e-mail: pavol.tarapcik@stuba.sk
Členovia:
doc. Ing. Ján Stopka, PhD.
tel.: 59325263, 59325767
e-mail: jan.stopka@stuba.sk

ÚRADNÉ HODINY: 

KNIŽNICA FOO FCHPT STU
Výpožičné hodiny v knižnici:
Štvrtok 14:00 - 15:00
Knihovníčka: Oľga Vaculová
 

POKLADŇA FOO
Úradné hodiny:
Pondelok 13:30 - 14:30, miestnosť č. 180
Pokladníčka: Ing. Eva Smrčková, CSc.,
kl. 541

Linky: