Prejsť na obsah
Fakulta

VÝBOR FOO:

predseda V‐FOO
doc. Ing. Dušan Berkeš, PhD.
Tel.: 59325 147
e‐mail: dusan.berkes@stuba.sk
podpredseda V‐FOO
doc. Ing. Anna Ujhélyiová, PhD.
tel.: 59325 578
e‐mail: anna.uhelyiova@stuba.sk
tajomníčka V‐FOO
Mgr. Marcela Hadvinová
tel.: 59325 457
e‐mail: marcela.hadvinova@stuba.sk
  hospodárka
Ing. Eva Smrčková, PhD.,
tel.: 59325 541
e‐mail: eva.smrckova@stuba.sk
 

ČLENOVIA V–FOO:

Ing. Ladislav Staruch, PhD.
tel.: 59325 451
e‐mail: ladislav.staruch@stuba.sk
prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.
tel.: 59325 387
e‐mail: miroslav.hutňan@stuba.sk
Ing. Aleš Ház, PhD.

e‐mail: ales.haz@stuba.sk

REVÍZNA KOMISIA:

Predseda
Ing. Viera Illeová
tel.: 59325 219, 249
e-mail: viera.illeova@stuba.sk

Člen:
doc. Ing. Ján Stopka, PhD.
tel.: 59325 263
e-mail: jan.stopka@stuba.sk
Člen:
RNDr. Pavol Tarapčík, CSc.,
tel.: 59325 578
e-mail: pavol.tarapcik@stuba.sk

KNIŽNICA FOO FCHPT STU
Výpožičné hodiny v knižnici:
Štvrtok 14:00 - 15:00
Knihovníčka: Oľga Vaculová 

Linky: