Prejsť na obsah
Ústav prírodných a syntetických polymérov
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
riaditeľ ústavu
tel: (02) 59 325 446
mobil:
e-mail: ivan.hudec@stuba.sk
   
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
zástupca riaditeľa ústavu
tel: (02) 59 325 224
mobil:
e-mail: michal.ceppan@stuba.sk
   
doc. Ing. Ľudmila Černáková, PhD.
tajomníčka ústavu
tel: (02) 59 325 570
mobil:
e-mail: ludmila.cernakova@stuba.sk