Prejsť na obsah
Študenti
Kritériá FCHPT STU v Bratislave pre výberové konania študentov na mobility Erasmus+.

Vážené študentky, vážení študenti FCHPT STU,

prihlášky na Erasmus+ mobility na akademický rok 2018/2019 sa budú rovnako ako vlani realizovať cez AIS (systém AIS pre prihlasovanie študentov bude otvorený od 1.12.2017 do 31.1.2018). Bližšie informácie budú zverejňované na stránke:

http://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/chces-ist-do-zahranicia.html?page_id=10684

Fakultná uzávierka bude 22.1.2018 (niekoľko dní pred univerzitnou uzávierkou; máme tak rezervu na doriešenie prípadných problémov). 

Prihlasovať sa môžete iba na 1 semester. Záujemcovia o celoročnú mobilitu sa budú môcť dohlásiť aj na letný semester, ale až počas ZS 2018/2019 podľa finančných možností grantov pridelených fakulte. 

Napriek on-line systému prihlasovania cez AIS Vás žiadam, aby sa každý študent / záujemca o Erasmus+ mobilitu zastavil u mňa na konzultáciu ešte pred vložením prihlášky do AIS. Obmedzíme tým prípadné problémy alebo nezrovnalosti v januári 2018 a Vaša prihláška bude mať väčšiu šancu na úspech. Táto požiadavka sa netýka tých študentov, ktorí už so mnou komunikujú; zostávame v kontakte ako doteraz.

V snahe vyriešiť prípadné disproporcie v počte mobilít na jednotlivé zahraničné univerzity odporúčam “neuzatvárať prihlášky v AIS” a nechať ich v rozpracovanej forme až do cca. 18.1.2018. Ja v AIS budem vidieť, kto sa kam hlási a môžeme spolu Vaše prihlášky koordinovať tak, aby ste ich tesne pred 22.1.2018 v AIS uzatvorili. Minimalizujeme tak riziko, že na konkrétnu školu sa bude hlásiť viac študentov, než môžu prijať.

V prípade „nedohody“ a prihlásení sa viac študentov než povoľuje zmluva medzi FCHPT s konkrétnou zahraničnou univerzitou bude o poradí študentov rozhodovať výberové konanie. Na našej fakulte evidujeme body za doterajší prospech + body za doteraz získané kredity + body za znalosť cudzích jazykov (už v prihláške môžete uviesť 1 až 2 cudzie jazyky s tým, že v nich môžete študovať na Vami vybranej univerzite, napr. angličtina a v Nemecku nemčina; čeština sa neráta) + body za záverečnú prácu (bakalárska alebo diplomová práca, ak ste sa rozhodli ju absolvovať v zahraničí; tu pozor: musíte mať tému a školiteľa; budem to kontrolovať). 

Neúspešní študenti sa budú môcť prihlásiť na ďalšiu školu v 2. kole po 31. januári 2018. Preto si 2. školu môžete uviesť do prihlášky; najmä ak očakávate, že o vašej akceptácii bude musieť rozhodnúť fakultné výberové konanie.

Ďalšie administratívne a akademické detaily sa dozviete aj na Erasmus+ informačnom stretnutí, ktoré bude organizovať rektorátny Útvar medzinárodných vzťahov počas zimného semestra 2017 (budete o ňom informovaní).

 Zdravím Vás a vidíme sa, čítame sa

:-)

 prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.

Fakultný Erasmus+ koordinátor

Asistent dekana pre zahraničné kontakty a mobility študentov a učiteľov

Vedúci Oddelenia environmentálneho inžinierstva

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Radlinského 9 

812 37 Bratislava