Prejsť na obsah
Študenti
Kritériá FCHPT STU v Bratislave pre výberové konania študentov na mobility Erasmus+.

Vážené študentky, vážení študenti FCHPT STU,

prihlášky na Erasmus+ mobility na akademický rok 2020/2021 sa budú rovnako ako vlani realizovať cez AIS (systém AIS pre prihlasovanie študentov bude otvorený od 30.11.2020 až do 15.2.2021). Bližšie informácie budú zverejňované na stránke:

https://www.stuba.sk/sk/erasmus-studijny-pobyt-v-zahranici.html?page_id=1818

Naša fakultná uzávierka bude 11.2.2021 (pár dní pred univerzitnou uzávierkou; máme tak rezervu na doriešenie prípadných problémov). 

Prihlasovať sa môžete iba na 1 semester. Záujemcovia o celoročnú mobilitu sa budú môcť dohlásiť aj na letný semester, ale až počas ZS 2021/2022 podľa finančných možností grantov pridelených fakulte. 

 

Napriek on-line systému prihlasovania cez AIS Vás žiadam, aby sa každý študent / záujemca o Erasmus+ mobilitu zastavil u mňa na konzultáciu ešte pred vložením prihlášky do AIS. Obmedzíme tým prípadné problémy alebo nezrovnalosti v januári - februári 2021 a Vaša prihláška bude mať väčšiu šancu na úspech. Táto požiadavka sa netýka tých študentov, ktorí už so mnou komunikujú; zostávame v kontakte ako doteraz.

 

V snahe vyriešiť prípadné disproporcie v počte mobilít na jednotlivé zahraničné univerzity žiadam “neuzatvárať prihlášky v AIS” a nechať ich v rozpracovanej forme až do 11.2.2021. Ja v AIS budem vidieť, kto sa kam hlási a môžeme spolu Vaše prihlášky koordinovať tak, aby ste ich v čase 12.2. – 15.2.2021 v AIS uzatvorili (všetkých prihlásených vyzvem emailom na uzatvorenie). Minimalizujeme tak riziko, že na konkrétnu školu sa bude hlásiť viac študentov, než môžu prijať.

 

V prípade „nedohody“ a prihlásení sa viac študentov než povoľuje zmluva medzi FCHPT s konkrétnou zahraničnou univerzitou bude o poradí študentov rozhodovať výberové konanie. Na našej fakulte evidujeme body za doterajší prospech + body za doteraz získané kredity + body za znalosť cudzích jazykov (v prihláške uvediete 1 až 2 cudzie jazyky s tým, že v nich môžete študovať na Vami vybranej univerzite, napr. angličtina a v nemčina v Nemecku; čeština sa neráta) + body za záverečnú prácu (bakalárska alebo diplomová práca, ak ste sa rozhodli ju absolvovať v zahraničí). Tu pozor: musíte mať tému a školiteľa; budem to kontrolovať. 

 

Neúspešní študenti sa budú môcť prihlásiť na ďalšiu školu v 2.kole po 19.2.2021. Preto si 2. školu môžete uviesť do prihlášky; najmä ak očakávate, že o vašej akceptácii bude musieť rozhodnúť fakultné výberové konanie.

 

Zdravím Vás a čítame sa (miloslav.drtil@stuba.sk)

:-)

 

prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.

Prodekan pre zahraničné vzťahy, mobility, vzťahy s verejnosťou a propagáciu fakulty

Fakultný Erasmus+ koordinátor

Vedúci Oddelenia environmentálneho inžinierstva

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Radlinského 9 

812 37 Bratislava

 

 

PS: zároveň si Vás dovoľujem informovať, že študenti môžu okrem Erasmus+ študentských mobilít absolvovať v roku 2021 aj Erasmus+ pracovné stáže (napr. počas leta 2021)

https://www.stuba.sk/sk/erasmus-pracovna-staz-v-zahranici.html?page_id=4103

Na tieto mobility sa prihlasujte individuálne priamo na Útvare medzinárodných vzťahov

(https://www.stuba.sk/sk/kontakty.html?page_id=209).

Počet stáží a grantových prostriedkov rezervovaných pre našich študentov býva vysoký .......