Prejsť na obsah
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva

Zoznam prác ponúkaných pre študentov smeru B-CHI:

 • Návrh reaktora na výrobu cyklohexánu z benzén - toluénovej frakcie (Markoš Jozef )
 • Návrh tepelno-energetického hospodárstva výrobne Fluidný Katalytický Krak (Variny Miroslav )
 • Výroba keratínového hydrolyzátu z odpadných vlasov (Gramblička Michal )
 • Dvojstupňové splyňovanie tuhého komunálneho odpadu (Haydary Juma )
 • Navrhnite výrobu 1 milióna litrov za rok 95 % etanolu z kukuričných zŕn. (Báleš Vladimír )
 • Návrh biotechnologickej produkcie manitolu (Polakovič Milan )
 • Návrh bioreaktora na produkciu kyseliny jantárovej (Ačai Pavel )
 • Technicko – ekonomické výpočty pri plánovaní výroby v Mondi SCP Ružomberok, a.s. (Variny Miroslav )
 • Procesno – ekonomické výpočty výrobného uzla v SLOVNAFT, a.s. (Variny Miroslav )
 • Racionalizačné opatrenia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov a nákupných centier (Variny Miroslav )
 • Výroba kyseliny citrónovej (Illeová Viera )
 • Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny (Graczová Elena )
 • Regenerácia iónovej kvapaliny z vodného roztoku (Graczová Elena )
 • Separácia produktov biotransformácie z ich vodných roztokov extrakciou (Steltenpohl Pavol )
 • Separácia karboxylových kyselín z ich vodných roztokov extrakciou (Steltenpohl Pavol )
 • Návrh miešaného extraktora na separáciu organických kyselín (Blahušiak Marek )
 • Výroba propyl-propionátu v reaktívne-destilačnej kolóne s integrovaným membránovým modulom (Mihaľ Mário )
 • Modelovanie mikrobiálnej výroby fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorov (Mihaľ Mário )
 • Návrh dvojstupňového systému reaktorov na splyňovanie lignocelulózovej biomasy (Haydary Juma )
 • Návrh výroby rekombinantného ľudského rastového hormónu (Antošová Monika )
 • Návrh biotechnologickej produkcie aspartámu. (Vaňková Katarína )
 • Návrh výroby kyseliny stearóvej (Vaňková Katarína )
 • Biotechnologická produkcia kyseliny klavulanovej (Vaňková Katarína )
 • Návrh technológie výroby chlór benzénu (Labovský Juraj )
 • Výroba a separácia vyšších propylénglykolov (Labovská, PhD. (rod. Švandová) Zuzana )

Aktuálny zoznam ponukaných prác nájdete na stánke ústavu.