Prejsť na obsah
Centrálne laboratóriá
doc. Ing. Tibor Liptaj, PhD.

 

Ing. Michal Kaliňák, PhD.
Vedúci pracoviska

tel.: (02) 59 325 453
email: michal.kalinak@stuba.sk

Kontakt

Centrálne laboratóriá
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava

SB - prízemie vľavo