Prejsť na obsah
Výskum

 

Všeobecné kritériá a tlačivá na obsadzovanie funkčných miest

           Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov

           Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesor

           Tlačivá k výberovým konaniam na obsadzovanie funkčných miest vedúcich zamestnancov

Výsledky výberových konaní