Prejsť na obsah
Študenti

Legislatíva k sociálnym štipendiám.

VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl

Tlačivo „Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia“ si môže  študent stiahnuť zo stránky FCHPT STU.

Žiadosť o sociálne štipendium si môže študent podať po zápise na štúdium v akademickom r. 20../20... K žiadosti prikladá dokumenty, potvrdzujúce okruh spoločne posudzovaných osôb ako aj ich príjem v závislosti od konkrétnej situácie žiadateľa:

Informácie o dokladoch potrebných ku Žiadosti o sociálne štipendium.

Kalkulačka pre výpočet sociálneho štipendia

Za aktuálnosť stránky zodpovedá: Mgr. Katarína Šipeky (katarina.sipeky@stuba.sk