Prejsť na obsah
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky
   
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
riaditeľ ústavu
tel: (02) 593 25 537
mobil: 0907 030 013
e-mail: peter.rapta@stuba.sk
   
Ing. Teodora Kocsisová, PhD.
tajomník ústavu
tel: (02) 59 325 538
mobil: 0905 565 430
e-mail: teodora.kocsisova@stuba.sk
   
prof. Ing. Marian Valko, DrSc.
vedúci Oddelenia fyzikálnej chémie
tel: (02) 593 25 750
mobil:
e-mail: marian.valko@stuba.sk
   
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
vedúci Oddelenia chemickej fyziky
zástupca riaditeľa Ústavu
tel: (02) 593 25 741
mobil: 0907 030 012
e-mail: vladimir.lukes@stuba.sk

 

Lina na informačnú stránku ústavu