Prejsť na obsah
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva

Zoznam prác ponúkaných pre študentov smeru I-CHI:

  • Experimentálne a matematické modelovanie hybridných systémov bioreaktor - membránová separácia (Markoš Jozef)
  • Využitie CFD modelovanie na výpočet individuálneho a spoločenského rizika (Labovský Juraj)
  • Využitie paralelných výpočtov v chemickom a bezpečnostnom inžinierstve (Labovský Juraj)
  • Vytvorenie softvéru na modelovanie atmosférickej disperzie ťažkých plynov (Labovský Juraj)
  • Návrh výroby prírodných aróm v hybridných systémoch bioreaktor - membránová separácia (Markoš Jozef)

Aktuálny zoznam ponukaných prác nájdete na stánke ústavu.