Prejsť na obsah
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
riaditeľ ústavu
vedúci Oddelenia informatizácie a riadenia procesov
tel: (02) 59 325 366
mobil: 0918 674 354
e-mail: miroslav.fikar@stuba.sk
   
RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
zástupca riaditeľa ústavu
vedúci Oddelenia matematiky
tel: (02) 59 325 335
mobil:
e-mail: zdenko.takac@stuba.sk
   
Mgr. Ľubomíra Horanská, PhD.
tajomníčka ústavu
tel: (02) 59 325 304
mobil:
e-mail: lubomira.horanska@stuba.sk
   

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
6. poschodie, Blok C NB

Domovská stránka ústavu: https://www.uiam.sk

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
6. poschodie, Blok B-C NB

Oddelenie matematiky
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
6. poschodie, Blok A NB