Prejsť na obsah
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
riaditeľ ústavu
tel: (02) 59 325 352
mobil:

e-mail: michal.kvasnica@stuba.sk

   
RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
zástupca riaditeľa ústavu
vedúci Oddelenia matematiky
tel: (02) 59 325 296
mobil: 0918 674 296
e-mail: zdenko.takac@stuba.sk
   
Mgr. Ľubomíra Horanská, PhD.
tajomníčka ústavu
tel: (02) 59 325 334
mobil:
e-mail: lubomira.horanska@stuba.sk
   

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
6. poschodie, Blok C NB

Domovská stránka ústavu: https://www.uiam.sk

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
6. poschodie, Blok B-C NB

Oddelenie matematiky
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
6. poschodie, Blok A NB