Prejsť na obsah
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Výskum v oblasti chemického inžinierstva sa sústreďuje na:

■ obnoviteľné zdroje energie (kinetika pyrolýzy obnoviteľných surových alebo odpadových materiálov, dizajn, výkon a modelovanie katalytických a nekatalytických reaktorov),
■ chromatografickú separáciu proteínov a oligosacharidov (a) skúmanie rovnováhy a kinetických procesov proteínov na iónomeničoch s vrúbľovanou polymérnou vrstvou alebo na hydrofóbnych membránach (b) optimalizácia recyklačnej a SMB chromatografie pre separáciu fruktooligosacharidov. Enzymatická trans glykozylácia sacharózy na fruktooligo - sacharidy a laktózy na galaktooligosacharidy v oblasti biokatalytickej výroby prebiotických zlúčenín,
■ hybridné reakčno-separačné procesy pre špeciálne chemikálie, nové extrakčné metódy pre organické kyseliny (experimentálne a matematické modelovanie biotechnologickej produkcie, reakčno-separačný systém – pervaporácia alebo reaktívna destilácia),
■ modelovanie systému kvapalina-kvapalina (rovnováha a prestup látky v procese extrakcie použitím fosfóniových iónových kvapalín imobilizovaných na membránovom nosiči) a rovnováha systému para-kvapalina (rovnovážne a nerovnovážne modely extrakcie a extrakčnej destilácie alkoholu a uhľovodíkových zmesí),
■ rozptyl znečistenia (rozptýlenie atmosférického znečistenia použitím CFD modelovania),
■ úspory energie a exergoekonomické analýzy výroby kombinovanej elektrickej energie, tepla a mechanickej energie.