Prejsť na obsah
Výskum

Ako vedecko-výskumný líder regiónu vykonáva Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave najmodernejší výskum v rôznych oblastiach vedy. Naše popredné výskumné pracoviská sa zaoberajú nielen základným výskumom, ale aj aplikovaným výskumom a spoluprácou s praxou. V prípade záujmu o využitie našich služieb, kontaktujte, prosím, priamo jedno z nižšie uvedených laboratórií.

Popredné výskumné pracoviská na fakulte:
LABORATÓRIUM BEZPEČNÉHO OPTIMÁLNEHO PROCESNÉHO RIADENIA
LABORATÓRIUM KOVOVÝCH MATERIÁLOV
LABORATÓRIUM POLYMÉRNYCH MATERIÁLOV
PRACOVISKO SPEKTROSKOPIE A TERMICKEJ ANALÝZY
LABORATÓRIÁ APLIKOVANEJ BIOKATALÝZY
LABORATÓRIUM FERMENTAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
NÁRODNÉ CENTRUM VÝSKUMU MIKROPLASTOV A MIKROPOLUTANTOV
PRACOVISKO BIOTECHNOLOGICKEJ PRÍPRAVY BIOPRODUKTOV OBOHATENÝCH O BIOLOGICKY AKTÍVNE LÁTKY A ENZÝMY