Prejsť na obsah
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva

Zoznam prác ponúkaných pre študentov smeru B-CHI:

  • Experimentálne a matematické modelovanie odparky so stekajúcim filmom (Stopka Ján )
  • Vývoj adsorpčných separačných procesov pre biokatalytickú produkciu prírodných aróm (Polakovič Milan )
  • Matematické a experimentálne modelovanie hybridných reakčne - separačných systémov (Markoš Jozef )
  • Zlepšenia procesu splyňovania biomasy a tuhého odpadu za účelom výroby syntézneho plynu s nízkym obsahom dechtu (Haydary Juma )

Aktuálny zoznam ponukaných prác nájdete na stánke ústavu.