Prejsť na obsah
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva

Zoznam prác ponúkaných pre študentov smeru B-CHI:

  • Experimentálne a matematické modelovanie odparky so stekajúcim filmom (Stopka Ján )
  • Nové prístupy v separáciach aromatických a alifatických uhľovodíkov z ropných frakcií (Graczová Elena )
  • Monitorovanie a optimalizácia kvasinkových bioprocesov pomocou nanokompozitných biosenzorov (Polakovič Milan )
  • Separácie viaczložkových zmesí sacharidov pomocou chromatografie v simulovanej pohyblivej vrstve (Polakovič Milan )

Aktuálny zoznam ponukaných prác nájdete na stánke ústavu.