Prejsť na obsah
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
riaditeľ ústavu
tel: (02) 593 25 250
mobil: +421 918 674 250 
e-mail: ludovit.jelemensky@stuba.sk
   
prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
zástupca riaditeľa ústavu
tel: (02) 593 25 250
mobil: +421 918 674 259
e-mail: jozef.markos@stuba.sk
   
Ing. Miroslav Variny, PhD.
tajomník ústavu
tel:
mobil:

e-mail:
miroslav.variny@stuba.sk

   
prof. Ing. Juma Haydary, PhD.
vedúci Oddelenia chemického inžinierstva
tel: (02) 593 25 252
mobil:
e-mail:
juma.haydary@stuba.sk
   
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
vedúci Oddelenia environmentálneho inžinierstva
tel: (02) 59 325 234
mobil: +421 918 674 661
e-mail: miloslav.drtil@stuba.sk

Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
3. poschodie, Blok D NB

Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
7. poschodie, Blok A-B NB