Prejsť na obsah
Oddelenie environmentálneho inžinierstva

Exkurzie OEI pre svojich študentov

Oddelenie environmentálneho inžinierstva každoročne organizuje výjazdové exkurzie pre svojich aj zahraničných študentov na komunálne a priemyselné čistiarne odpadových vôd, úpravne vôd,  bioplynové stanice alebo na iné priemyselné prevádzky so zaujímavými technologickými riešeniami ochrany životného prostredia. Princípy týchto technológií a zásady ich návrhu, projekcie a prevádzky sa podrobne vyučujú v predmetoch inžinierskeho študijného programu Technológie ochrany životného prostredia a v doktorandskom študijnom programe Chémia a technológia životného prostredia.

Súčasťou týchto exkurzií býva aj návšteva kultúrnych pamiatok v lokalite exkurzie, ako aj spoločenské večery študentov OEI a ich učiteľov. Exkurzie sponzorujú spolupracujúce firmy a Asociácia čistiarenských expertov SR, za čo im patrí naša vďaka. Je mimoriadne dôležité, aby študenti mohli   vidieť, ako v praxi fungujú technológie, o ktorých sa učia. A súčasne aj získavať kontakty, ktoré im pomôžu pri uplatnení v budúcom profesijnom živote.

Oddelenie environmentálneho inžinierstva bude tieto exkurzie pre svojich študentov organizovať pravidelne aj v budúcnosti. Tešíme sa na stretnutie pri týchto príležitostiach, čo najviac študentov je vítaných.

Exkurzia študentov 2019