Prejsť na obsah
Oddelenie environmentálneho inžinierstva

Exkurzie OEI pre svojich študentov

Oddelenie environmentálneho inžinierstva každoročne organizuje výjazdové exkurzie pre svojich aj zahraničných študentov na komunálne a priemyselné čistiarne odpadových vôd, úpravne vôd,  bioplynové stanice alebo na iné priemyselné prevádzky so zaujímavými technologickými riešeniami ochrany životného prostredia. Princípy týchto technológií a zásady ich návrhu, projekcie a prevádzky sa podrobne vyučujú v predmetoch inžinierskeho študijného programu Technológie ochrany životného prostredia a v doktorandskom študijnom programe Chémia a technológia životného prostredia.

Súčasťou týchto exkurzií býva aj návšteva kultúrnych pamiatok v lokalite exkurzie, ako aj spoločenské večery študentov OEI a ich učiteľov. Exkurzie sponzorujú spolupracujúce firmy a Asociácia čistiarenských expertov SR, za čo im patrí naša vďaka. Je mimoriadne dôležité, aby študenti mohli   vidieť, ako v praxi fungujú technológie, o ktorých sa učia. A súčasne aj získavať kontakty, ktoré im pomôžu pri uplatnení v budúcom profesijnom živote.

Oddelenie environmentálneho inžinierstva bude tieto exkurzie pre svojich študentov organizovať pravidelne aj v budúcnosti. Tešíme sa na stretnutie pri týchto príležitostiach, čo najviac študentov je vítaných.

Exkurzie 2021
Po roku a pol v karanténe a on-line výučbe sa vracia fakulta aj Oddelenie environmentálneho inžinierstva k prezenčnej výučbe, ktorej súčasťou sú aj exkurzie do priemyselných podnikov. Do podnikov, kde sa naši absolventi môžu zamestnať (aj Juan Fuentez, ktorý sprevádzal našich druhákov na čistiarni odpadových vôd vo VW Bratislava, je našim absolventom :-)
FB: https://www.facebook.com/738447866168998/posts/7122990847714636/?d=n
INSTA: https://www.instagram.com/p/CVkcc_9qzW3/?utm_source=ig_web_copy_link


Exkurzia študentov 2019