Prejsť na obsah
Oddelenie environmentálneho inžinierstva
 

Oddelenie environmentálneho inžinierstva zabezpečuje v bakalárskych študijných programoch výučbu nasledovných environmentálne zameraných predmetov:

Základy ekológie a environmentalistiky 

Environmentálne inžinierstvo  

Odpadové inžinierstvo

Rizikové vlastnosti látok

Alternatívne zdroje energie (vybrané kapitoly)

Drogy, jedy a lieky – história, medicína a životné prostredie 

Nanomateriály v medicíne a životnom prostredí 

Chemické a biologické bojové zlúčeniny a výbušniny

Uvedené predmety predstavujú len základ informácií o problematike ochrany životného prostredia zodpovedajúci rozsahu bakalárskeho štúdia. Podrobné a pre ďalšie zamestnanie uplatniteľné informácie z uvedenej oblasti získa študent až absolvovaním inžinierskeho štúdia. OEI garantuje a vyučuje v inžinierskom štúdiu študijný program Technológie ochrany životného prostredia (TOŽP). Popritom zabezpečuje výučbu aj ďalších environmentálnych predmetov v rámci ostatných inžinierskych študijných programov.

V rámci bakalárskeho štúdia ponúka OEI všetkým študentom FCHPT spoluprácu pri Študentskej vedeckej odbornej činnosti a pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia ponúka bakalárske projekty (ich aktuálny prehľad je aj na tejto stránke). Absolvovanie bakalárskeho projektu na OEI je odporúčané ako optimálne získanie poznatkov a laboratórnych zručností najmä pre tých študentov, ktorí chcú pokračovať v inžinierskom štúdiu programu TOŽP.