Prejsť na obsah
Oddelenie environmentálneho inžinierstva
O potrebe zamestnanosti v oblasti ochrany vôd svedčia aj oficiálne Trendy trhu práce do roku 2024
https://www.trendyprace.sk/sk/trendy-trhu-prace/sk-trendy/zamestnania

Minister ŽP podpísal Memorandum o spolupráci a pomoci pri štúdiu, vzdelávaní a ďalšom uplatnení talentovaných vysokoškolákov v odbore vodného hospodárstva

  

Odborné akcie poriadané OEI

Bienálne konferencie Odpadové vody

Konferencie Kaly a odpady

Odborné semináre v rámci veľtrhu AQUA

Pravidelné exkurzie 

Prezentácie a prednášky 

Ocenenia študentov OEI

Súťaž Zlatý mravec 2020 - ocenenie získala Tímea Šefčíková

11th Eastern European Young Water Professionals Conference IWA YWP

13. bienálna konferencia VODA 2019

Cena TOP 2019 v kategórii Študentská práca

Študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou  - Aplikované vedy 2017 

ŠVK s medzinárodnou účasťou v Brne - "Chemie je život" 2016

Študentská vedecká konferencia- OEI 2016

Študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou  - Aplikované vedy 2016

ŠVK s medzinárodnou účasťou v Brne - "Chemie je život" 2015

Študentská vedecká konferencia- OEI 2015

Študentská vedecká konferencia - Aplikované prírodné vedy 2015

Študentská vedecká konferencia- OEI 2014

Cena odpadového hospodárstva za najlepší študentský projekt – Zlatý mravec 2014 patrí opäť nášmu študentovi

Cena odpadového hospodárstva za najlepší študentský projekt – Zlatý mravec 2013 patrí nášmu študentovi

Dňa 13. novembra 2013 sa na FCHPT STU uskutočnila 15. slovenská študentská vedecká konferencia - výsledky našich študentov

ŠVOČ s medzinárodnou účasťou v Trnave – Aplikované prírodné vedy 2013 - dve 1. miesta!

Ceny Bratislavskej vodárenskej spoločnosti pre vysokoškolákov v rámci súťaže Modrá škola získali naši študenti Bc. Lukáš Hrdlička a Bc. Anna Dominiková

Prestížnu cenu "Zlatý mravec 2012" získal náš študent  Ing. Juan José Cháves Fuentés

Ocenenia študentov na bienálnych konferenciách Odpadové vody a Voda

Ocenenie na 11. konferencii mladých vodohospodárov 2012

Dňa 14. novembra 2012 sa na FCHPT STU uskutočnila 14. slovenská študentská vedecká konferencia. Fotogaléria, Účasť a výsledky našich študentov

Sponzori pedagogického a výskumného procesu OEI