Prejsť na obsah
Oddelenie environmentálneho inžinierstva

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-17-0119
Title (sl.): Monitoring ciest farmaceutík z čistiarenských kalov do pôd, rastlín a podzemných vôd
Title (eng.): Monitoring of pharmaceutical fates from sewage sludge into soil, plants  and underground water
Project duration: 2018 - 2022
Responsible person: Prof. Igor Bodík, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-19-0250
Title (sl.): Výskyt mikroplastov a vybraných mikropolutantov v povrchových a pitných vodách Slovenska a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov
Title (eng.):  Occurence of microplastics and selected micropollutants in surface and drinking waters of Slovakia and their effective removal by progressive processes
Project duration: 2020 - 2024
Responsible person: Assoc. Prof. Tomas Mackuľak, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-17-0109
Title (sl.): Komplexné využitie pribudliny na prípravu látok s vysokou pridanou hodnotou
Title (eng.): Complex exploitation of fusel oil for the development of high added value compounds
Project duration: 2018 - 2022
Responsible person: Prof.  Gabriel Čík, PhD.

OP - VAI

Project Code: NFP313020V911
Title (sl.): Priemyselný výskum nových technologických postupov výroby závlahovej vody
Title (eng.): Industrial research of new technological processes of irrigation water production
Project duration: 2018 - 2022
Responsible person: Assoc. Prof. Tomas Mackuľak, PhD.

The Programme Supporting Young Scientists

Title (sl.): Domácnosti ako potenciálny zdroj mikrovlákien pre životné prostredie  
Title (eng.): Households as a potential source of microfibers for the environment
Project duration: 2020 - 2021
Responsible person: Ing. Noemi Belišová

The Programme Supporting Young Scientists

Title (sl.): Monitoring a odstraňovanie fragmentov RNA vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách pomocou železanov
Title (eng.): Monitoring and removal fragments of RNA in virus SARS-CoV-2 in waste water by ferrates
Project duration: 2020 - 2022
Responsible person: Ing. Noemi Belišová

The Programme Supporting Young Scientists

Title (sl.): Heterogénna katalytická ozonizácia alkylfenolov v reaktore s fluidizovanou vrstvou
Title (eng.): Heterogenous catalytic ozonation of alkylphenols in a fluidized bed reactor
Project duration: 2020 - 2021
Responsible person: Ing. Martin Vrabeľ

The Programme Supporting Young Scientists

Title (sl.): Mikroplasty vo vodách Slovenska monitoring a možnosti použitia inovatívnych postupov na ich odstránenie
Title (eng.): Microplatics in waters of Slovakia – monitoring and possibilities of use innovative processes for their removal
Project duration: 2019 - 2021
Responsible person: Ing. Anna Grenčíková

The Programme Supporting Young Scientists 

Title (sl.): Odstraňovanie arzénu z vôd adsorpciou v reaktore s fluidizovanou vrstvou a jeho vplyv na vybrané druhy organizmov
Title (eng.): Removal of arsenic from water by adsorption in a fluidized bed reactor and its effect on selected species of organisms
Project duration: 2020 - 2021
Responsible person: Ing. Ronald Zakhar