Prejsť na obsah
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
7.2.2016 Návšteva študentov z Holandska
04.02.2016 Gymnazisti z Gymnázia Jura Hronca na OCHBI
12.11.2015 17. celoslovenská študentská vedecká konferencia „Chémia a technológie pre život“ - výsledky
12.11.2015 Odovzdávanie ceny "NAJ diplomovka" spoločnosťou SLOVNAFT a.s.
12.11.2015 Odovzdávanie Ceny Aurela Stodolu a 25 štipendií spoločnosťou Enel Slovensko
18.9.2015 Ponuka výskumného miesta
30.8.2015 Máme laureáta Ceny Aurela Stodolu za najlepšiu ŠVOČ prácu
11.6.2015 Zoznam uchádzačov, prijatých na 9. letnú školu chemického inžinierstva
6.5.2015 ŠVOK "Metalurgia 2015" na TUKE - fotodokumentácia
28.4.2015 Úspešná účasť našich študentov 3.r. bc štúdia na ŠVOK "Metalurgia 2015", organizovanej Hutníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach
21.11.2014 Odovzdávanie motivačných štipendií študentom B-CHI a I-CHI programov, prezentácie firiem a boršč
10.9.2014 Stretnutie absolventov chemického inžinierstva
12.6.2014 Zoznam uchádzačov, prijatých na 8. letnú školu chemického inžinierstva
13.05.2014 Nová učebnica "Zbierka riešených príkladov z reaktorového inžinierstva I"
7.5.2014 S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 5.5.2014 zomrel veľký človek a priekopník chemického inžinierstva na Slovensku Prof. Ing. Elemír Kossacyký, CSc.
24.4.2014 Deň otvorených dverí na UCHEI (6.6.2014)
11.12.2013 Nová učebnica "REAKTOROVÉ INŽINIERSTVO I"
20.11.2013 Cena odpadového hospodárstva za najlepší študentský projekt – Zlatý mravec 2013 – opäť nášmu študentovi
26.8.2013 Obhajoby dizertačných prác
7.6.2013 Zoznam uchádzačov, prijatých na 7. letnú školu chemického inžinierstva
26.04.2013 Pozvánka - letná katedrovica na Železnej studničke
25.04.2013 Valné zhromaždenie Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva
03.04.2013 Ústavovica na Železnej studničke
06.03.2013 ÚCHEI ma dvoch nových profesorov
08.01.2013 Ocenenie Ing. Mareka Blahušiaka
22.12.2012 Vianočný pozdrav
30.11.2012 Cena za najlepšiu študentskú prácu v oblasti odpadového hospodárstva pre rok 2012
25.11.2012 Fotogaléria zo slávnostnej akadémie odovzdávania motivačných štipendií
22.11.2012 Nová učebnica "Hodnotenie nebezpečenstva chemických procesov!"
14.11.2012 Spoločnosť Slovnaft a.s. odovzdávala ocenenia za najlepšie diplomové práce za rok 2012
5.11.2012 Slávnostná akadémia pri príležitosti odovzdávania motivačných štipendií študentom študijného programu Chemické inžinierstvo
02.10.2012 Obhajoby dizertačných prác
23.09.2012 Fotogaléria z výročnej oslavy
14.09.2012 Oslava okrúhlych jubileí
12.09.2012 Výjazdové zasadnutie Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva
05.09.2012 Promócie našich bakalárov
08.03.2012 Pozvánka na konferenciu KALY A ODPADY 2012
20.12.2011 Ocenenie Profesor roka 2011 patrí prof. Ing. Jozefovi Markošovi, DrSc
6.12.2011 Ocenená diplomová práca
1.12.2011 Pravidlá hodnotenia aktivity doktorandov na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva pre rok 2011
24.11.2011 Slávnostné odovzdávanie motivačných štipendií študentom študijného programu Chemické inžinierstvo
10.11.2011 Ing. Miroslavovi Varinymu bola udelená Cena Aurela Stodolu za najlepšiu dizertačnú prácu v oblasti energetiky
11.10.2011 Burza bakalárskych projektov na školský rok 2011/2012
06.10.2011 Obhajoba doktorskej dizertačnej práce doc. Ing. Ľudovíta Jelemenského
27.9.2011 Obhajoba dizertačnej práce Ing. Miroslava Varínyho
27.9.2011 Obhajoba dizertačnej práce Ing. Kataríny Galbovej
13.6.2011 Zoznam študentov prijatých na letnú školu chemického inžinierstva 2011
11.5.2011 BiogasNETWORKING *** STU Bratislava – IFA Tulln, 20. 5. 2011 Bratislava
03.03.2011 Habilitačná prednáška Ing. Pavla Steltenpohla , PhD. a obhajoba habilitačnej práce.
3.1.2011 POZOR !!! Ponuka letnej praxe pre dvoch študentov 4.ročníka
18.11.2010 Slávnostné odovzdávanie motivačných štipendií študentom študijného programu Chemické inžinierstvo
8.11.2010 POZVÁNKA NA WORKSHOP - Vzdelávací proces v študijnom programe chemické inžinierstvo: profil, adaptácia a uplatnenie absolventov
24.8.2010 Sprístupnenie TCDB - Elektronickej databázy parametrov ternárneho príspevku najpoužívanejším GE rovníc
15.7.2010 Blahoželáme čerstvým bakalárom
29.6.2010 Nové trička Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva
24.06.2010 Habilitačná prednáška Ing. Jumu Haydaryho, PhD.
11.6.2010 Zoznam študentov prijatých na letnú školu chemického inžinierstva 2010
21.05.2010 Burza bakalárskych projektov na školský rok 2010/2011