Prejsť na obsah
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

 

Vznik Oddelenia anorganických materiálov


V roku 1965 vznikla vyčlenením z Katedry anorganickej technológie Katedra chemickej technológie silikátov. V roku 1991 bol jej názov zmenený na Katedru keramiky, skla a cementu, posledná zmena názvu prebehla v roku 2016, kedy bol názov upravený na Oddelenie anorganických materiálov
V súčasnosti je toto pracovisko súčasťou Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov pod názvom Oddelenie anorganických materiálov.


Na tomto pracovisku pôsobili viaceré významné osobnosti ako napríklad:
prof. Jozef Matejka
prof. Ing. Dr. Vladimír Šiške
prof. Ing. Viktor Jesenák, CSc.

História vedenia katedry:

Prvým vedúci samostatnej katedry bol Doc. Ing. Juraj Ryba (1965 - 1977).

Ďalší vedúci katedry (resp. oddelenia):

prof. Ing. Ladislav Káčer, CSc. (1977 - 1982)
doc. Ing. Ján Majling, CSc. (1982 - 1990)
Ing. Zdenek Hrabe, CSc. (1990 - 1994)
doc. Ing. Ján Majling, CSc. (1994 - 1997)
doc. Ing. Miroslav Jamnický, PhD. (1997 - 2005)
prof. Ing. Dušan Galusek, PhD. (2006-2014)
doc. Ing. Marián Janek, PhD. (2014-súčasnosť)