Prejsť na obsah
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

  

vedúci oddelenia

doc. Ing. Marián Janek, PhD.

Oddelenie anorganických materiálov
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
Tel.:(02) 593 25 547
1. poschodie, SB vpravo

 OKSC na Facebooku

Aktuality oddelenia