Prejsť na obsah
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

Pre študentov 1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia v odbore Chemické technológie zabezpečuje Oddelenie anorganických materiálov výučbu v predmetoch

Priemyselná anorganická chémia

Technológia silikátov

Technológia špeciálnych anorganických materiálov

a podieľa sa na výučbe predmetov

Laboratórium odboru II

Laboratórium chemických technológií II

Metódy kontroly chemických technológií