Prejsť na obsah
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov
Zamestnanci Oddelenia anorganických materiálov garantujú niekoľko vyučovacích predmetov
v rámci študijného programu Chemické technológie.

Patria medzi ne predmety: 
 
  • priemyselná anorganická chémia

  • procesy a zariadenia silikátového priemyslu

  • technológia silikátov

  • technológia špeciálnych anorganických materiálov
Podieľajú sa aj na výučbe predmetov Anorganická chémia, Laboratórium chemických technológií II a Anorganická technológia