Prejsť na obsah
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

vedúci oddelenia

prof. Ing. Marian Koman, DrSc.

Oddelenie anorganickej chémie
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
Tel.:(02) 5932 5622
4. poschodie, NB blok B