Prejsť na obsah
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

Bakalárske štúdium na oddelení je primárne určené pre študentov odboru Chémia, medicínska chémia a chemické materiály.

Pre študentov 2. a 3. ročníka ponúka Oddelenie anorganických materiálov výberový predmet

Úvod do moderných anorganických materiálov

Ponúkané témy aktuálnych bakalárskych prác na Oddelení nájdete v AIS:

Témy na Oddelení anorganických materiálov