Prejsť na obsah
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

Bakalárske štúdium na oddelení je primárne určené pre študentov odboru Chémia, medicínska chémia a chemické materiály.

Pre študentov 2. a 3. ročníka ponúka Oddelenie anorganických materiálov výberový predmet

Úvod do moderných anorganických materiálov


Zoznam tém pre aktuálny akademický rok nájdete v sekcii Aktuality oddelenia.