Prejsť na obsah
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

  

Vedúci oddelenia

doc. Ing. Marián Janek, PhD.

Zástupca vedúceho oddelenia

Ing. Eva Smrčková, CSc.

Pedagogickí pracovníci

Ing. Ľuboš Bača PhD.

Ing. Vladimír Kovár, CSc.

prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.

prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou 

Ing. Eva Smrčková, CSc.

Pracovníci vedy a výskumu

Ing. Zora Hajdúchová, PhD.

Ing. Eva Kuzielová, PhD.

Ing. Ivan Janotka, DrSc.

Ing. Katarína Tomanová, PhD.

Ing. Peter Veteška, PhD.     osobná stránka

Stáže a výmenné pobyty:

Dr. Iryna Sulym - Sol–gel synthesis of monolithic silica glasses modified with transition element oxides for advanced optical applications.
Štipendium SAIA (November 2017 - Apríl 2018).

Assoc. Prof. Dr. Katsiaryna Trusava - Synthesis of optically active inorganic materials doped with rare earth ions with advanced optical properties.
Štipendium SAIA (Február 2018 - Júl 2018).

Technickí pracovníci

Pavol Krutý

Doktorandi

Ing. Zuzana Kováčová

Ing. Martina Orlovská

Ing. Kristína Randová

Ing. Mária Vozárová