Prejsť na obsah
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov
Je jediným pracoviskom na Slovensku zameraným komplexne na výchovu nových vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v oblasti silikátovej chémie, najmä v oblasti výskumu a vývoja nových druhov anorganických materiálov. Okrem toho prebieha výskum aj v sľubne sa rozvíjajúcej oblasti biokeramických materiálov.
Pracovisko sa dlhodobo aktívne podieľa budovaní, rozvoji a inovácii mnohých významných výrobných organizácií v silikátovom priemysle, ako aj ich vedecko-výskumnej základne.

Oddelenie doteraz vychovalo viac ako 900 absolventov v uvedenej oblasti. Z týchto absolventov dosiahlo už viac ako 70 hodnosť PhD. (predtým CSc.).

Cieľom pracoviska je pripraviť absolventov pre technologickú prax, vedeckú, výskumnú, projekčnú a riadiacu činnosť. Výučba je zameraná na zvládnutie teoretických základov technológií odboru a získanie praktických skúseností z prípravy a charakterizácie rôznych typov materiálov.