Prejsť na obsah
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

VEGA - scientific grant agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic (ME SR) and of Slovak Academy of Sciences (SAS)

1/0342/21

Názov v slovenčine
Bioanorganické kompozity pre náhrady kostných tkanív pripravované pomocou 3D tlače
Názov v angličtine Bioinorganic composites for bone hard tissue replacements prepared by 3D printing

Trvanie projektu: 2021 - 2024
Zodpovedný riešiteľ/Koordinátor: doc. Ing. Marián Janek, PhD.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2/0032/21

Názov v slovenčine
Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty
Názov v angličtine Study of degradation of multicomponent cementitious materials due to carbon corrosion in conditions simulating geothermal wells

Trvanie projektu: 2021 - 2024
Zodpovedný riešiteľ/Koordinátor: Ing. Zora Hajdúchová, PhD.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APVV - Slovak Research and Development Agency

APVV     PP-COVID 2020

Názov v slovenčine
Vývoj a testovanie respirátorov s efektívnou degradáciou vírusov filtrami s obsahom antivirotických materiálov
Názov v angličtine
Development and testing of respirators with efficient degradation of viruses by filters containing antiviral materials

Trvanie projektu: 2020 - 2021
Koordinátor: doc. Ing. Marián Janek, PhD.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Európskej Vesmírnej Agentúry (ESA)

AO/1-8673/16/NL/NDE

Názov v slovenčine
Trojrozmerná tlač keramických komponentov technológiou FDM
Názov v angličtine Additive manufacturing of ceramic components by FDM technology

Trvanie projektu: 2018 - 2021
Zodpovedný riešiteľ:: doc. Ing. Ľuboš Bača, PhD.