Prejsť na obsah
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

VEGA - scientific grant agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic (ME SR) and of Slovak Academy of Sciences (SAS)

1/0906/17

Názov v slovenčine
Funkčné anorganické nanokompozity pre keramické objekty pripravované 3-D tlačou
Názov v angličtine
Functional inorganic nanocomposites for ceramic objects prepared by 3D printing

Trvanie projektu: 2017 - 2020
Zodpovedný riešiteľ/Koordinátor: doc. Ing. Marián Janek, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

APVV     PP-COVID 2020

Názov v slovenčine
Vývoj a testovanie respirátorov s efektívnou degradáciou vírusov filtrami s obsahom antivirotických materiálov
Názov v angličtine
Development and testing of respirators with efficient degradation of viruses by filters containing antiviral materials

Trvanie projektu: 2020 - 2021
Koordinátor: doc. Ing. Marián Janek, PhD.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APVV-16-0341

Názov v slovenčine
Hybridné kompozitné vlákna pre tavné nanášanie keramických prototypov
Názov v angličtine
Hybrid composite filaments for fused deposition ceramics prototyping

Trvanie projektu: 2017 - 2020
Zodpovedný riešiteľ:  doc. Ing. Marián Janek, PhD.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Európskej Vesmírnej Agentúry (ESA)

AO/1-8673/16/NL/NDE

Názov v slovenčine
Trojrozmerná tlač keramických komponentov technológiou FDM
Názov v angličtine Additive manufacturing of ceramic components by FDM technology

Trvanie projektu: 2018 - 2020
Zodpovedný riešiteľ:: doc. Ing. Ľuboš Bača, PhD.