Prejsť na obsah
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

vedúci oddelenia

prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.

Oddelenie anorganickej technológie
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
Tel.:(02) 5932 5469
1. poschodie, SB vľavo