Prejsť na obsah
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

Vybrané prednášky

Úvod
(doc. Ing. Marián Janek, PhD.)

Progresívny dizajn a vlastnosti produktov aditívnej výroby

(doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.)

Keramické kompozitné filamenty pre FDC aplikácie

(doc. Ing. Marián Janek, PhD.)

Tlač kompozitov a kovov technológiami FDM od spoločnosti Markforged

(Radek Krótki, MCae systems s.r.o.)

Príležitosti podávania projektov v téme aditívnej výroby v rámci EIT Manufacturing

(Mgr. Erika Hlavatá)

Aditívna výroba pomocou technológie laserového spekania kovov (SLM)

(Ing. Róbert Sásik, PhD.)

Testovanie biokompatibility implantátov na mieru vyrobených aditívnymi technológiami

(Ing. Simona Bodnárová)

Aditívna výroba v medicínskych aplikáciách

(Ing. Ivana Gálisová)

3D meranie priemyselnou počítačovou tomografiou kompozitných dielov vyrobených technológiou FDC

(Ing. Ivan Milde, PhD.)

3D tlač vo vesmíre

(sPrinter team STU v Bratislave)