Prejsť na obsah
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

Cenníky meraní pre externé merania (mimo súčastí STU) - firmy a jednotlivci.

Uvedené ceny sú orientačné a nie sú záväznou ponukou ani verejnou ponukou k uzavretiu zmluvy.

Ak máte záujem o kombináciu meraní alebo analýzu pre  väčšie počty vzoriek, prosím kontaktujte doc. Janeka alebo Ing. Smrčkovú (sekcia Ľudia)

Cenník meraní - Röntgenová prášková difrakcia na STOE Theta/theta s CoKα žiarením a lineárnym pozične citlivým detektorom

Cenník meraní - Röntgenový mikroanalyzátor JXA-840A so systémom EDX