Prejsť na obsah
Ústav biochémie a mikrobiológie
V rámci inžinierskeho štúdia pracovníci ústavu zabezpečujú predmety študijného programu Biotechnológia s modulmi Biotechnológia a Medicínske inžinierstvo pre študijný program Chemické inžinierstvo a študijný program Potraviny – hygiena - kozmetika. Sú vyučované predmety Biochémia II a Mikrobiológia II, Mikrobiológia, Imunológia a imunochémia, Potravinárska biochémia, Bunkové kultúry, a ďalšie predmety s laboratórnymi cvičeniami.