Prejsť na obsah
Ústav biochémie a mikrobiológie

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-14-0334
Title (sl.): Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín
Title (eng.): Possible dual function of P-glycoprotein in leukemia cells: efflux pump and regulatory protein
Project duration: 2015 – 2018
Responsible person: Assoc. Prof.  Albert Breier, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-0719-12
Title (sl.): Ca2+ homeostáza a signalizácia vo fyziológii a vývoji Trichoderma spp.
Title (eng.): Ca2+ homeostasis and signallization in physiology and development of Trichoderma spp.
Project duration: 2013 – 2017
Responsible person: Assoc. Prof.  Martin Šimkovič, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-15-0303
Title (sl.): Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu
Title (eng.): Defense mechanisms of neoplastic cells against chemical stress
Project duration: 2016 – 2020
Responsible person: Assoc. Prof.  Albert Breier, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-15-0641
Title (sl.): Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny
Title (eng.): Smart MoS2 platform for cancer diagnosis snd targeted treatment
Project duration: 2016 – 2020
Responsible person: Assoc. Prof.  Boris Lakatoš, PhD.

VEGA - scientific grant agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic (ME SR) and of Slovak Academy of Sciences (SAS)

Project Code: 2/0028/15
Title (sl.): Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov
Title (eng.): Changes of leukemia cells drug sensitivity induced by changes of membrane drug transporters expression profile
Project duration: 2015 – 2018
Responsible person: Assoc. Prof.  Boris Lakatoš, PhD.

VEGA - scientific grant agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic (ME SR) and of Slovak Academy of Sciences (SAS)

Project Code: 2/0156/16
Title (sl.): Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu
Title (eng.): Influence of substances causing stress of the endoplasmic reticulum and proteosome inhibitors
Project duration: 2016 – 2018
Responsible person: Assoc. Prof.  Boris Lakatoš, PhD.

The Programme Supporting Young Scientists

Project Code:
Title (sl.): Rozvoj multidrug rezistencie na liečivá používané v liečbe myelodysplastického syndrómu a akútnej myeloidnej leukémie
Title (eng.): The development of multidrug resistance to drugs used in the treatment of myelodysplastic syndrome and acute myelogenous leukemia
Project duration: 2016 – 2018
Responsible person: Ing. Katarína Elefantová, PhD.