Prejsť na obsah
Ústav biochémie a mikrobiológie

Výskumné aktivity Ústavu biochémie a mikrobiológie, ktoré pokrývajú oblasť biochémie a fyziológie mikrobiálnych a živočíšnych buniek sa sústreďujú na nasledovné oblasti:

Fyziológia a genetika vláknitých húb: V tejto oblasti sa spájajú aktivity niekoľkých pracovníkov, ktoré sa zaoberajú ako biochémiou, tak i genetikou týchto mikroorganizmov. Výskum v tejto oblasti je smerovaný najmä na: metabolizmus dôležitej signálnej molekuly, kyseliny γ-aminomaslovej, vylučovanie špecifických proteolytických enzýmov do extracelulárneho priestoru, prenos organických kyselín, Ca2+ homeostáza, klíčenie spór húb. Okrem toho spracováva niekoľko aplikovaných aspektov mykológie, ktoré zahŕňajú napríklad štúdium proteínových prenášačov, ktoré prepožičiavajú hubám schopnosť odolávať účinným antifungálnym látkam alebo aj štúdium prípravy mutantov tzv. biokontrolných húb vyznačujúcich sa zvýšenou mykoparazitickou aktivitou.

Biochémia živočíšnej bunky: Výskum v tejto oblasti je orientovaný napríklad na hľadanie bioaktívnych látok (prírodných alebo syntetických DNA viažucich zlúčenín, modulátorov glutatiónového redoxného systému a acetylcholínových esterázových inhibítorov atď.) a štúdium ich vplyvu na rakovinové a nerakovinové bunkové kultúry, analýza mechanizmov ich cytotoxicity alebo cytoprotektivity. Pozornosť venujeme tiež štúdiu molekulárnych mechanizmov vzniku bunkovej rezistencie na protinádorové chemoterapeutiká. V tejto oblasti sa orientujeme najmä na funkciu membránových transportérov a detoxifikačných enzýmov. Venujeme sa aj štúdiu vplyvu A zložky UV žiarenia na cytotoxické účinky prírodných a syntetických zlúčenín súvisiacich s ich možným použitím pri fotodynamickej terapii zameranej na liečbu rakoviny. Pri našich výskumoch zvláštnu pozornosť venujeme štúdiu signálnych dráh, ktoré súvisia s lipidovými molekulami, sú spojené s Ca2+ homeostázou a môžu vyúsťovať do autofágie alebo apoptózy.

Riešia sa aj témy orientovaného základného výskumu s jasnou líniou pre možné budúce aplikácie. Medzi takéto smery patria: štúdium vplyvu nízkoteplotnej plazmy na epifytnú, fytopatogénnu a toxinogénnu mikroflóru semien hospodárskych rastlín pred a počas skladovania, možnosti anaeróbnej produkcie vodíka alebo hodnotenie zdravotných rizík nových biomateriálov pre tkanivové inžinierstvo.