Prejsť na obsah
Ústav biochémie a mikrobiológie
Činnosť Ústavu biochémie a mikrobiológie FCHPT STU je integrálnou súčasťou pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti na fakulte. Zabezpečuje výučbu predmetov, ktoré sú teoretickou bázou pre bakalárske študijné programy Biotechnológia a potravinárska technológia, Chemické inžinierstvo, Chémia, medicínska chémia a chemické materiály a študijný program Výživa, kozmetika a ochrana zdravia. V tomto stupni štúdia sa vyučuje predmet Biológia s laboratórnymi cvičeniami pre niektoré programy, predmet Mikrobiológia s laboratórnymi cvičeniami pre niektoré programy, predmet Biochémia s laboratórnymi cvičeniami je vyučovaný pre všetky spomínané študijné programy. Ďalej sú vyučované predmety Molekulová biológia a genetika, Základy klinickej biochémie s laboratórnymi cvičeniami.