Prejsť na obsah
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov
Obhajoby diplomových prác oddelenia
Dňa 1.6.2021 sa na adrese
https://meet.google.com/fbe-ckzn-pov
uskutočnili obhajoby záverečných prác študentov 2. ročníka ing. štúdia odboru 5.2.18 chemické technológie vypracovaných na našom oddelení.
 
Témy diplomových prác:
Autor: Bc. Katarína Berláková
Využitie popola vznikajúceho pri spaľovaní komunálneho odpadu v OLO a.s. Bratislava v stavebníctve.
Autor: Bc. Kristína Compeľová
Vplyv teploty, tlaku a zloženia geotermálnej vody na vlastnosti cementových spojív
Autor: Bc. Kristína Tkáčová
Štúdium puzolánovej reaktivity hlinitokremičitanových materiálov používaných ako aktivačné prímesi hydratácie cementu

Obhajoby bakalárskych prác oddelenia
Dňa 22.6.2021 sa na adrese
https://meet.google.com/adc-poew-bqf
uskutočnili obhajoby záverečných prác študentov 3. ročníka bc. štúdia odboru chémia, medicínska chémia a chemické materiály vypracovaných na našom oddelení.
Obhajoba bola verejná s diskusiou otvorenou aj širokej odbornej verejnosti.

Autor: Katarína Durcová

Biokeramické kompozity na báze hydroxyapatitu pre aditívnu výrobu

Autor: Martina Pischová

Príprava a charakterizácia kompozitných filamentov pre 3D tlač náhrady kostných tkanív