Prejsť na obsah
Ústav prírodných a syntetických polymérov


VEGA - scientific grant agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic (ME SR) and of Slovak Academy of Sciences (SAS)

Project Code: 1/0888/15
Title (sl.): Stabilita a degradácia farebných vrstiev objektov kultúrneho dedičstva
Title (eng.): Stability and degradation of color layers of cultural heritage objects
Project duration: 2015 - 2018
Responsible person: Prof.  Michal Čeppan, PhD.

VEGA - scientific grant agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic (ME SR) and of Slovak Academy of Sciences (SAS)

Project Code: 1/0900/16
Title (sl.): Hybridné organicko-anorganické solárne články na báze kompozitných vodivých vrstiev pripravených tlačovými technikami
Title (eng.): Hybrid Organo-Inorganic Solar Cells Based on Printed Conductivity Composite Layers
Project duration: 2016 - 2019
Responsible person: Assoc. Prof.  RNDr. Milan Mikula, PhD.

CEEPUS III (Central European Exchange Program for University Studies)

Project Code: CIII-RS-0704-04-1516
Title (sl.): Výskum a vzdelávanie v oblasti grafického inžinierstva a dizajnu
Title (eng.): Research and Education in the Field of Graphic Engineering and Design
Project duration: 2016 - 2019
Responsible person: Assoc. Prof.  Viera Jančovičová, PhD.