Prejsť na obsah
Ústav prírodných a syntetických polymérov

vedúci oddelenia

prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.

Oddelenie plastov a kaučuku
Ústav prírodných a syntetických polymérov
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
Tel.: (02) 59325446
stará budova FChPT STU, 4.poschodie vpravo